ปลาฮามาจิสดทั้งตัว

Size : Approx. 5-6 kgs./pc., 3 pieces/box

สินค้าสั่งล่วงหน้า 7 วัน

฿595 / KG

ปลาฮามาจิสด ตัดเหงือก ควักไส้

Size : Approx 4-5 kgs./pc., 3 pieces/box

สินค้าสั่งล่วงหน้า 7 วัน

฿680 / KG

ปลาฮามาจิสดแล่

Size : Approx 1.5-2.0 kgs./pc., 5 pieces/box

สินค้าสั่งล่วงหน้า 7 วัน

฿905 / KG

ปลามาไดสดทั้งตัว

Size : Approx 1.6-2.2 kgs./pc., 5 pieces/box

สินค้าสั่งล่วงหน้า 7 วัน

฿670 / KG

ปลามาไดสด ตัดเหงือก ควักไส้

Size : Approx 1.3-1.8 kgs./pc., 5 pieces/box

สินค้าสั่งล่วงหน้า 7 วัน

฿775 / KG

ปลามาไดสดแล่

Size : Approx 0.4-0.6 kgs./pc., 10 pieces/box

สินค้าสั่งล่วงหน้า 7 วัน

฿1,090 / KG

ปลาคัมปาจิสดทั้งตัว

Size : Approx 3-4 kgs./pc., 4 pieces/box

สินค้าสั่งล่วงหน้า 7 วัน

฿775 / KG

ปลาคัมปาจิสด ตัดเหงือก ควักไส้

Size : Approx 2.4-3.4 Kgs./pc., 4 pieces/box

สินค้าสั่งล่วงหน้า 7 วัน

฿890 / KG

ปลาคัมปาจิสดแล่

Size : Approx 0.9-1.4 kgs./pc., 6 pieces/box

สินค้าสั่งล่วงหน้า 7 วัน

฿1,180 / KG

ปลาชิมาอาจิสดทั้งตัว

Size : Approx 1-1.5 kgs./pc., 5 pieces/box

สินค้าสั่งล่วงหน้า 7 วัน

฿830 / KG

ปลาชิมาอาจิสด ตัดเหงือก ควักไส้

Size : Approx 0.8-1.2 Kgs./pc., 5 pieces/box

สินค้าสั่งล่วงหน้า 7 วัน

฿965 / KG

ปลาชิมาอาจิสดแล่

Size : Approx 0.3-0.5 kgs./pc., 10 pieces/box

สินค้าสั่งล่วงหน้า 7 วัน

฿1,440 / KG

ปลาฮิราเมะสดทั้งตัว

Size : Approx 1-1.5 kgs./pc., 5 pieces/box

สินค้าสั่งล่วงหน้า 7 วัน

฿950 / KG

ปลาฮิราเมะสด ตัดเหงือก ควักไส้

Size : Approx 0.8-1.3 kgs/pc., 5 pieces/box.

สินค้าสั่งล่วงหน้า 7 วัน

฿1,080 / KG

ปลาฮิราเมะสดแล่

Size : Approx 0.3-0.5 kgs/pc., 10 pieces/box.

สินค้าสั่งล่วงหน้า 7 วัน

฿1,550 / KG